23 Ağustos 2007

Atasözleri

♥ Abanın kadri, yağmurda bilinir.

♥ Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

♥ Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.

♥ Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

♥ Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

♥ Acele giden ecele gider.

♥ Acele ise, şeytan karışır.

♥ Acele yürüyen yolda kalır.

♥ Acemi katır kapı önünde yük indirir.

♥ Acı acıyı bastırır,su sancıyı.

♥ Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

♥ Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.

♥ Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

♥ Aç ayı oynamaz.

♥ Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

♥ Aç koynunda azık durmaz.

♥ Aç köpek fırın yıkar.

♥ Aç kurt insana saldırır.

♥ Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.

♥ Aç tokun halinden bilmez.

♥ Açık yaraya kurt düşmez.

♥ Açın imanı olmaz.

♥ Açın karnı doyar gözü doymaz.

♥ Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

♥ Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

♥ Adamak kolay,ödemek güçtür.

♥ Adamakla mal tükenmez.

♥ Adamın iyisi iş başında belli olur.

♥ Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.

♥ Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.

♥ Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.

♥ Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.

♥ Ağacı kurt, insanı dert bitirir.

♥ Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.

♥ Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

♥ Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

♥ Ağaç yaş iken eğilir.

♥ Ağaçlı köyü su basmaz.
♥ Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz.

♥ Ağır kazan geç kaynar.

♥ Ağır otur, batman götür.

♥ Ağır taş batman döver.

♥ Ağız yemeyince yüz utanmaz.

♥ Ağlama ölü için, ağla deli için.

♥ Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

♥ Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

♥ Ağlayak da gözden mi olak?

♥ Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

♥ Ağrısız baş mezarda gerek.

♥ Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.

♥ Ağzı açık ayran delisi.

♥ Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

♥ Ak akçe kara gün içindir.

♥ Ak koyunun kara kuzusu da olur.

♥ Akan su yosun tutmaz.

♥ Akan su, pis tutmaz.

♥ Akçe bulsam, çıkı yok.

♥ Akıl akıldan üstündür.

♥ Akıl yaşta değil baştadır.

♥ Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.

♥ Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.

♥ Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?

♥ Akılsız basın cezasını ayaklar çeker.

♥ Akılsız baştan sefil taban ne çeker.

♥ Akılsız köpeği yol kocatır.

♥ Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.

♥ Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez.

♥ Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.

♥ Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.

♥ Akşamın hayırından sabahın şeri iyidir.

♥ Al elmaya taş atan çok olur.

♥ Al yakışırken, el bakışırken.

♥ Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.

♥ Alışmış kudurmuştan beterdir.

♥ Alim unutmuş, kalem unutmamış.

♥ Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.
♥ Bitli baklanın kör alıcısı olur.

♥ Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.

♥ Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.

♥ Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.

♥ Borç yiğidin kamçısıdır.

♥ Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.

♥ Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.

♥ Boşboğazın sigarası yanmaz.

♥ Bugün bana ise yarın sana.

♥ Bugünkü işini yarına bırakma.

♥ Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.

♥ Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş.

♥ Bülbülün çektiği; dili belasıdır.

♥ Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

♥ Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

♥ Büyük zekalar birlikte düşünürler.

♥ Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.

♥ Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir.

♥ Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.

♥ Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.

♥ Can boğazdan gelir.

♥ Can çıkar huy çıkmaz.

♥ Can çıkmadan ümit kesilmez.

♥ Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.

♥ Canı yanan eşek atı geçer.

♥ Çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme.

♥ Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.

♥ Çalışan demir pas tutmaz.

♥ Çamura taş atma üstüne sıçrar.

♥ Çatal kazık yere batmaz.

♥ Çıngıraklı deve kaybolmaz.

♥ Çıracı olsam ay akşamdan doğar.

♥ Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.

♥ Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.

♥ Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.

♥ Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.

♥ Çocuğu işe gönder, peşinden sen git.

♥ Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.

♥ Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

♥ Zararın neresinden dönersen kârdır.

♥ Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.

♥ Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

♥ Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.

♥ Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.

♥ Zenginin horozu bile yumurtlar.

♥ Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

♥ Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

♥ Zora dağlar dayanmaz.

♥ Zorla güzellik olmaz.

♥ Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.